१६ जेठ, २०८१ बुधबार

04:32:01 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

कर प्रणालीबारे आन्तरिक राजस्व भिागको विश्लेष्ण

Nepal Business

२७ मंसिर, २०७८

कर व्यवस्थापन र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने

कर प्रणालीबारे आन्तरिक राजस्व भिागको विश्लेष्ण

कर व्यवस्थापन र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धताका साथ आन्तरिक राजस्व विभाग अगाडि बढेको छ । आन्तरिक राजस्व भिागले सार्वजनिक गरेको वार्ढिाक समिषा यस प्रकार रहेको छ ।